eIDAS gekwalificeerde vertrouwensdienst Aangetekende.email™

Elektronisch aangetekende bezorging met dezelfde juridische waarde als een aangetekende zending op papier

Log in of registreer nu


NL - FR - ENOver Aangetekende.email™

De dienst Aangetekende.email™ is onderdeel van het breder platform DIGICONNECT en is zowel beschikbaar voor particulieren als voor bedrijven. Berichten die via de dienst Aangetekende.email™ uitgewisseld worden hebben de waarde van een aangetekende zending.

Als ontvanger geeft de dienst u zekerheid over de identiteit van de verzender en de authenticiteit van het ontvangen bericht. Daarnaast kunt u uw elektronisch aangetekende zending op elk moment van de dag en vanop eender welke locatie ophalen zonder verplaatsingen.

Als verzender maakt u gebruik van het platform voor alle correspondentie waarbij u er zeker van wilt zijn dat uw bericht op een beveiligde manier bij de juiste (rechts-)persoon terechtkomt, zonder discussie over het al dan niet verzonden of ontvangen zijn en het tijdstip waarop.

Het platform DIGICONNECT voorziet daarnaast in tal van andere modules zoals een digitale postkamer, elektronische handtekeningworkflow, lange termijn archief, CRM, facturatie en inkomende factuurverwerkig. U kunt zich afzonderlijk abonneren op één of meerdere modules.


24/7 vanop eender welke locatie en zonder verplaatsingen

Snel en goedkoop

Eenvoudig in gebruik

Rechtsgeldigheid

Alle berichten die uitgewisseld worden via de dienst Aangetekende.email™ hebben de waarde van een aangetekende zending.
Dit dankzij het feit dat onze dienst eIDAS gekwalificeerd is.
Berichten verzonden en ontvangen gebruikmakende van een gekwalificeerde dienst voor elektronisch aangetekende bezorging hebben niet alleen een rechtsgeldig effect, maar genieten ook het vermoeden van de integriteit van de gegevens, het verzenden van die gegevens door de geïdentificeerde verzender, de ontvangst ervan door de geïdentificeerde ontvanger en de juistheid van de datum en tijd van verzending en ontvangst zoals aangegeven door de gekwalificeerde dienst voor elektronisch aangetekende bezorging.

Berichten verzonden en ontvangen via een niet-gekwalificeerde dienst daarentegen genieten niet hetzelfde vermoeden van integriteit en authenticiteit en deze zullen tesamen met het feit of het bericht al dan niet verzonden/ontvangen werd in geval van betwisting bewezen moeten worden voor de rechtbank.

Verwijzingen: certificaat van conformiteit, algemene voorwaarden, privacy statement, nationale vertrouwenslijst,
eIDAS verordening

Maak vandaag nog uw DIGICONNECT account aan en abonneer u op de dienst Aangetekende.email™


De prijs voor een elektronisch aangetekende zending bedraagt 0,80 EUR excl. BTW (0,97 EUR incl. BTW).

Hoe werkt het?

De verzender logt in op het DIGICONNECT platform en gaat naar de dienst Aangtekende.email™.
De verzender voert de geaddresseerde van de aangetekende zending in (particulier of bedrijf).
De verzender stelt het bericht op en verstuurt de aangetekende zending.

Connect Solutions plaatst een elektronische zegel en tijdstempel over het bericht als bewijs van verzending.

De verzender kan het bericht incl. elektronische zegel en tijdstempel downloaden vanuit de outbox.

De geaddresseerde krijgt een notificatie per e-mail dat er een aangetekende e-mail klaarstaat om opgehaald te worden.
De geaddresseerde logt in op het DIGICONNECT platform en gaat naar de elektronische brievenbus waar de aangetekende zending klaar staat.
De geaddresseerde bevestigt het bericht voor ontvangst.

Connect Solutions plaatst een elektronische zegel en tijdstempel over het bericht als bewijs van ontvangstname.

Zowel verzender als ontvanger kunnen het bericht incl. elektronische zegels en tijdstempels van Connect Solutions als bewijs van verzending/ontvangst downloaden in respectievelijk hun outbox/inbox.

Impressie

Bij de ontwikkeling van het DIGICONNECT platform en de dienst Aangetekende.email™ werd veel aandacht besteed aan het gebruiksgemak.
Hieronder vindt u enkele schermafdrukken.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Moet degene naar wie ik een aangetekende e-mail wil verzenden ook geregistreerd zijn?
Particulieren kunnen enkel een aangetekende e-mail versturen naar andere geregistreerde gebruikers (zowel particulieren als bedrijven) op de dienst Aangtekende.email™. Bedrijven kunnnen ook naar niet-geregistreerde particulieren een aangetekende e-mail versturen op voorwaarde dat zij een onderling akkoord hebben aangaande het overmaken van aangetekende zendingen in elektronisch formaat zoals verder aangeven in artikel 10.8 van de algemene voorwaarden. Bedrijven die naar een ander bedrijf een aangtekende e-mail willen versturen, kunnen dit net als particulieren enkel doen als het geaddresseerde bedrijf geregistreerd is op de dienst Aangetekende.email™.

De eIDAS verordening bepaalt namelijk dat een ontvanger niet verplicht kan worden om aangetekende zendingen in elektronische vorm te aanvaarden. Enkel wanneer deze toestemming heeft gegeven om aangetekende zendingen in elektronische vorm te aanvaarden, zijn alle wettelijke bepalingen van een aangetekende zending van toepassing. Door te registeren op de dienst Aangtekende.email™ verklaart men zich akkoord om aangetekende zendingen in elektronische vorm via de dienst Aangetekende.email™ te aanvaarden.

Hoe verloopt de registratieprocedure voor bedrijven?
Een inschijvingsaanvraag voor de dienst Aangetekende.email™ op het platform DIGICONNECT kan opgesteld worden door een gebruiker binnen het bedrijfsaccount. Deze persoon dient zich tijdens het aanvraagproces te identificeren met de eID of itsme® waarna er een goedkeuringsformulier gedownload kan worden.

Dit goedkeuringsformulier dient bij voorkeur elektronisch ondertekend te worden door een wettelijk vertegenwoordiger van de onderneming die voorkomt in het KBO of door een persoon met de benodigde handtekeningbevoegdheid. Het elektronisch ondertekend goedkeuringsforulier tesamen met bewijsstukken van wettelijk vertegenwoordiger (bijv. uittreksel KBO, staatsblad) worden vervolgens geupload. Hiermee is de aanvraag ingediend. Indien een elektronische handtekening niet mogelijk is, kan het formulier ondertekend worden met een hangeschreven handtekening en kan deze tesamen met de bewijsstukken per post naar Connect Solutions verzonden worden.

Nadat de registratie aanvraag is ingediend, controleren wij of de persoon die het goedkeuringsformulier ondertekend heeft wel effectief de benodigde handtekeningsbevoegdheden heeft binnen de onderneming. Zo ja, dan wordt het account geactiveerd. Zo niet, dan wordt de aanvraag geweigerd. In beide gevallen krijgt u bericht per e-mail.

Hoeveel kost het?
Het aanmaken van een account op het platform DIGICONNECT en het abonneren op die dienst Aangetekende.email™ is gratis voor particulieren en voor de eerste drie gebruikers in geval van een bedrijfsaccount. Voor het ontvangen van aangetekende e-mails betaalt u dus niets.
Enkel wanneer u een aangetekende zending wilt verzenden, worden hiervoor kosten aangerekend.
De prijs van een standaard aangetekende e-mail bedraagt 0,80 euro excl. BTW. (0,97 euro incl. BTW).

Hoe gebeurt de betaling?
U dient vooraf credits aan te kopen via Account -> Betaling en facturatie.
Deze credits kunnen online betaald worden via Bancontact, Paypal en andere betaalknoppen.
Bij het verzenden van een bericht wordt het benodigd aantal credits in mindering gebracht van uw beschikbaar saldo.
Voor bedrijven met grotere volumes kan een nafacturatie plan afgesproken worden. Contacteer ons voor meer info.

Management team

Eddy Mommen Partner

Connecteer op LinkedIn

Kim Jacobs Partner

Connecteer op LinkedIn

Koen Roeffaers Sales Manager

Connecteer op LinkedIn

Contacteer Ons

Connect Solutions bvba
Grote Hemmenweg 81B
B-3520 Zonhoven

info@aangetekende.email
support@aangetekende.email

+32 11 89 21 01